Leasing pośredni

Leasing pośredni nie jest formą finansową, która przeprowadzana jest jedynie między dwoma podmiotami. Nie ma mowy o tym, aby zamknąć się w takiej liczbie podmiotów. Warunkuje nam on o wiele większą liczbę osób, które biorą udział w formach leasingowych. Chodzi nam o co najmniej trzy osoby, które biorą udział w tym całym zamieszaniu. Jest to minimalna liczba. Nikt nie mówi, że nie może być większa. Zacznijmy od początku.

Do zawarcia leasingu pośredniego potrzebujemy klienta, czyli kupującego. Musimy także znaleźć sprzedajnego, który zgodzi się na udzielnie leasingu. To nie wszystko. Nie zawsze on ma takie prawa. Dlatego firma leasingowa w to wszystko mus się wmieszać. To jest ten trzeci podmiot w leasingu pośrednim. Na koniec dodajemy poręczyciela, czyli zabezpieczenie dla sprzedającego i już mamy cztery osoby. Widać, że leasing może być formą, która zwraca uwagę większej ilości osób. Tym charakteryzuje się leasing pośredni, który jest często wykorzystywany jako alternatywna forma finansowa do pozyskania dobra materialnego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.