Na czym polega?

20Leasing polega na tym, aby dobrać dla siebie dobro materialne, pozyskać zgodę na leasing oraz wykorzystać takie dobro materialne do swoich potrzeb w codziennym życiu. Tak możemy to zaobserwować oczami klienta leasingu, który jest w danej chwili leasingobiorcą. Jak możemy postrzegać zupełnie inną perspektywę, czyli właściciela, który udziela dla nas leasingu? Taki leasingodawca myśli tylko i wyłącznie o tym, ile zarobi na takiej formie finansowej. To jest podstawowa dewiza takiego sprzedawcy.

To nie wszystko. Musi on także zajmować się ewentualnymi zabezpieczeniami lub innymi tego typu sprawami. Nikt przecież nie chce stracić na tym, że udziela usługi dla osoby, której nie zna. Tak się często dzieje. Dlatego dobra materialne, które udzielana są za pomocą leasingu są oczywiście bardzo dobrze zabezpieczane. Nic się im nie może stać. Nawet, gdy ulęgną uszkodzeniu, firma nie ponosi za nie odpowiedzialności. To klient z nich korzysta, dlatego to on musi się nimi opiekować i naprawiać je za własne fundusze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.