Wady

27Wady leasingu? W każdej dziedzinie czy też w każdym segmencie znajdziemy wady. Nic na tym świecie nie jest idealne. Warto jednak sprowadzać takie formy do ideałów, które nigdy nie zostaną osiągnięte. Mimo to mogą być korzystniejsze od innych i o to właśnie chodzi. Leasing ma swoje wady. Jest to bardzo ograniczona forma. Faktycznie. Nie możemy kupić nic innego niż dobro materialne, gdyż nie otrzymujemy pieniędzy, tylko takie dobro materialne.

Dla jednych jest to spory plus, dla innych wręcz odwrotnie. Niektórzy nie lubią być w kwestiach finansowych ograniczani, dlatego wybierają kredyty oraz banki, jako formy, które pomogą im wyjść z opresji finansowej. Gdy jednak nie potrzebujemy pieniędzy, tylko konkretną formę, która jest przekazywana dla nas w postaci dobra leasingowego, przedstawiany typ zapomogi finansowej będzie dla nas korzystny. To zależy od podejścia oraz od priorytetów takiego leasingobiorcy, który nie do końca może wiedzieć, czego chce. Dlatego taki ograniczenia zaliczane są do wad.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.